پرخاشگری

علت پرخاشگری و نحوه درمان آن

 

پرخاشگری

پرخاشگری، رفتارهای تهاجمی و خصمانه نسبت به ناکامی است. چون تمام رفتارهای انسان هدفمند هستند، رفتار پرخاشگرانه هم هدف دارد.

هدف، مهمترین عامل در توجیه نوع رفتار است. بر اساس شناخت هدف، میتوان بین رفتارهای گوناگون وجه تمایز قایل شد و آنها را در زمره

رفتارهای سالم یا پرخاشگرانه برشمرد. ممکن است دو عمل یکسان در یک زمان با دو هدف متفاوت انجام گیرد که یکی از رفتار سالم

و دیگری رفتار پرخاشگرانه تلقی شود. مثلا اگر کودکی بطور غیر عمدی در حال بازی با توپ، شیشه پنجره را بشکند، رفتار او

پرخاشگرانه تلقی نمیشود. اما اگر همان کودک توپش را عمدی به قصد شکستن شیشه بسوی پنجره پرتاب

کند، رفتارش پرخاشگرانه است.

علایم و نشانه ها:

علایم پرخاشگری باخود: احساس خستگی، دروغگویی، نگاههای تند و خشن، به هم فشردن دندانها، کاهش دقت، جیغ زدن، حسادت، گوشه گیری

علایم پرخاشگری با دیگران:ایجاد مزاحمت، به هم ریزی نظم، دزدی، تخریب، استهزای دیگران، جنگ و ستیز، سلطه جویی، فحاشی

علتهای پرخاشگری:

-علل جسمانی: بیماریهای جسمی مانند اختلال شنوایی یا بینایی، اختلال در ترشح غدد و تحریک هیپوتالاموس

علل محیطی: کودک یادگرفته است که با پرخاشگری به خواسته های خود برسد.

بی توجهی، توجه افراطی، تنبیه شدید، تبعیض بین فرزندان، تشویقهای بیجا، حسادت، احساس ناامنی، واگذاری کارهای خارج

از توان به کودک، رفتارهای متناقض والدین در تربیت کودک و همچنین مشاهده رفتارهای پرخاشگرانه

درمان:

درمان از بعد فردی: راههای تغییر رفتار از طریق انجام دادن فعالیتهای مختلف به خود کودک آموزش داده میشود. از جمله ورزش

و انجام کارهای هنری نظیر نقاشی، تخلیه هیجانات، سپردن مسئولیت، آشنا کردن کودکان با حقوق دیگران و کمک به رعایت قوانین.

درمان از بعد اجتماعی: تا هنگامی که رفتار والدین و افراد دیگری که با کودک ارتباط دارند تغییر نکند، در رفتار پرخاشگرانه کودک

هیچ تغییری به وجود نمی اید. در این باره توصیه های زیر ارایه میشود:

۱.پرخاشگری از همان سالهای اولیه اول زندگی کنترل شود.

۲. رفتار پرخاشگرانه تقویت نشود

۳.در قبال عصبانیتها و ناراحتیهای کودک پرخاش نشود

۴. مسئولیتهای سنگین به کودک واگذار نشود

۵. با کودک هنگام عصبانیت جروبحث نشود

۶. به کودک توجه افراطی نشود

۷. از تنبیه بدنی خودداری شود

۸. کودک مورد تمسخر قرار نگیرد

۹.از مشاهده صحنه های خشونت امیز منع شود

۱۰. والدین در تربیت تضاد نداشته باشند

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.