نوروفیدبک لورتا

 

 

درمان با نوروفیدبک

 

نوروفیدبک لورتا

 

 

نوروفیدبک روشی نوین و بدون عارضه جهت درمان انواع اختلالات عصبی از جمله بیش فعالی و نقص توجه کودکان،

میگرن، افسردگی، اضطراب، بی خوابی، و غیره می باشد.

موارد کاربرد نوروفیدبک و بیوفیدبک :

بیش‌فعالی/كمبود توجه (ADHD)، اضطراب (Anxiety)، ناتوانی یادگیری (Learning Disability)، اختلالات خواب،

دردهای مزمن و سردردهای میگرنی، سوءمصرف مواد، افسردگی ، بعضی انواع آسیب و سکته مغزی، سندرم درد و

خستگی مزمن و افزایش قدرت تمرکز و توانایی های ذهنی در افراد سالم.

چرا به نوروفیدبک دوپینگ اخلاقی می گویند؟

دلیلش این است که در حال حاضر بسیاری از ورزشکاران در کشورهای پیشرفته و همچنین بسیاری از سازمان های معتبر

جهانی از جمله ناسا (سازمان علوم فضایی آمریکا) جهت ارتقا مهارت های ذهنی و شناختی و بهینه سازی تصمیم گیری ،

افزایش خلاقیت،تقویت حافظه و افزایش هماهنگی جسم و ذهن از این روش استفاده می کنند.

نوروفیدبک یا سایر مداخلات مبتنی بر تکنولوژی با در نظر گرفتن یک سری ملاحظات روش شناختی و تکنیکی

اثربخشی بسیار موثری داشته اند.

فردی در نوروفیدبک موفق است که هم زمان هم سایکولوژیکال مایندد هم بیولوژیکال مایندد و هم تکنولوژیکال مایندد

باشد. نبود هر یک از این سه ضلع سبب می گردد درک مناسبی از نوروفیدبک صورت نگیرد و وقتی چنین چیزی وجود

نداشته باشد، ارایه آن به مراجعین جوابدهی مناسبی نخواهد داشت.

موضوع مهم دیگر، تسلط در حیطه اصلی درمانگر است. نوروفیدبک باید به عنوان ابزار کار یک درمانگر متخصص در نظر گرفته شود

و نه جایگزین آن. به عبارت دیگر افراد باید در یک حیطه و یک یا چند دسته اختلال تسلط کافی داشته و سپس از نوروفیدبک استفاده نمایند.

نگاه تکنسینی به نوروتراپیست کاملا غلط است. اگر شخصی می خواهد از نوروفیدبک برای افسردگی استفاده نماید باید

تسلط کافی در زمینه آن اختلال داشته باشد.

نورولوژی: در نوروفیدبک بر روی قسمتهای مختلفی از مغز کار می شود. بنابراین، نوروتراپیست باید درک مناسبی از عملکرد قسمتهای

مختلف مغز، شبکه های عصبی، ارتباط نقاط سطحی با نقاط قشری و عمقی مغز، نحوه تاثیر مداخلات سطحی بر نواحی

مختلف مغزی و… داشته باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.