درمان خجالت

 

مشاوره و درمان خجالت

درمان خجالت

درمان کم رویی در کودکان

خجالت یک حالت روانی است که فرد در بیان احساسات و خواسته های خود در بعضی از جمع ها دچار ترس و عدم تعادل روانی و جسمانی می گردد

کمرویی به صورت رفتار در افراد نوجوان و جوان جلوه گر می شود. برای مقابله با این نوع رفتار باید برنامه ای جامع و مشخص، همراه با جدیت و پشتکار و همراه با خودباوری برای مبتلایان در نظر گرفته شود

حال افراد کم رو ، حتی اگر نیاز باشد نیز نمی توانند صحبت کنند چه رسد بر اینکه سخنرانان خوبی باشند. پس ناتوانی در صحبت کردن در افراد کمرو را نمی توان با ترجیح درون گرایان مقایسه نمود.

کم رویی فقط یک احساس است یعنی یک تصور باطل است و بر واقعیت مبتنی نیست. کم رو فکر می کند دارای ارزش اجتماعی نیست و دیگران برای او ارزشی

قائل نیستند، در حالی که ممکن است چنین چیزی واقعیت نداشته باشد.

خجالت کشیدن از صحبت در جمع دلایل مشخصی ندارد اما می توان آن هارا تا حدی مشخص نمود. از آن جهت که در روانشناسی هیچ مسئله ای حکمی کلی ندارد، بهتر است افراد برای ریشه یابی قطعی به متخصص روانشناس مراجعه نمایند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.