افسردگی

درمان افسردگی

افسردگی نوعی اختلال خلقی است که با احساس مداوم غم، اندوه و از دست دادن علاقه همراه است. مشکل درانجام فعالیت‌های عادی روزانه و احساس بی ارزشی و کم شدن کارایی ازعلائم آن به شمار می‌آیند

روش شناخت درمانی آرون تی.بک بطور عمده برای درمان افسردگی ابداع شده است. اما او روش خود را برای انواع مشکلات روانشناختی متعدد، از جمله اختلالات اضطرابی، هیستری، اختلالات وسواسی(OCD)، اختلالات روان-تنی و فوبی ها بکار بسته است.

نظریه شناختی بک حاکی از این است که افراد افسرده و افراد دارای سایر اختلالات هیجانی، به افکار غلط و غیر منطقی میپردازند. از جمله این افکار غیر منطقی موارد زیر ذکر شده اند:

-استنباط دلبخواهی، یعنی نتیجه گیری بر اساس شواهد ناکافی.

-انتزاع انتخابی، یعنی تاکید بر یک جنبه کم اهمیت موقعیت و نادیده گرفتن جنبه های مهم آن.

-تعمیم افراطی، یعنی نتیجه گیریهای کلی فرد در باره ارزش یا توانایی خود بر اساس شواهد اندک.

-بزرگ جلوه دادن و کم جلوه دادن، یعنی رویدادهای بد اندک را بزرگ کردن، و رویدادهای خوب زیاد را کم جلوه دادن.

-شخصی کردن امور، یعنی مسیولیت رویدادهای بد هستی را به گردن گرفتن.

زمانی که فرد در پایین‌ترین سطح خود باشد، علائم افسردگی شدید را نشان خواهد داد. داروها این تغییر خلق و خو و رفتار را تحت کنترل قرار می‌دهند. در هر حالت رفتاری و سطح انرژی که فرد مبتلا به اختلال دوقطبی قرار داشته باشد، داروهای تثبیت کننده‌ی خلق و خو پیشنهاد می‌شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.