درمان اعتياد با نوروفيدبك لورتا و تحريك مغزي

درمان اعتياد با نوروفيدبك لورتا و تحريك مغزي

درمان اعتياد با نوروفيدبك لورتا

درمان اعتياد با نوروفيدبك لورتا و تحريك مغزي

درمان اعتیاد با نوروفیدبک

نقش نوروفیدبک در درمان و ترک انواع اعتیاد

از چهار سال اخير روش تحريك الكتريكي مغز براي درمان افسردگي مزمن در معتادان و نوروفيدبك (NEUROFEEDBACK) كه آموزش ذهن براي تمركز و خودتنظيمي

بدون دارو است بر روي معتادان براي بهبود اضطرار و افسردگي تست شده و با تحريك الكتريكي قسمت‌هاي صدمه‌ديده مغزشان بهبود يافته است.

اين سيستم درماني متشكل از روانپزشكان براي حل مشكلات رواني، روانشناسان براي ارتباط با خانواده معتادان، تحريك الكتريكي

براي درمان اضطراب است

و اين روش تائيديه مراكز معتبر علمي دنيا را گرفته است و صرف‌نظر از عارضه كوتاه‌مدت سردرد مطمئنا پيامد ديگري ندارد.

روش درمانی درمان اعتیاد با نوروفیدبک

در اين روش فرد معتاد بر روي صندلي مي‌نشيند، هوشيار است و تنها ميدان الكتريكي بر اثر تماس كلاهك با سر وي ايجاد مي‌شود. بدين‌ترتيب نقاطي از مغز بيمار

كه كم‌تحرك است را تحريك داده و قسمت‌هايي را كه به دليل مصرف مواد مخدر صدمه ديده را به سمت نرمال شدن پيش‌ مي‌برد. در سه يا چهار جلسه اول سردرد

خفيف ايجاد مي‌شود كه با مسكن‌هاي ساده رفع شده و در 20 جلسه طول درمان هر جلسه نيم ساعت اين روش اجرا مي‌شود.

همچنين جلسه درماني نوروفيدبك كه براي تمرين دادن به مغز است در 30 جلسه و هر جلسه يك ساعت برگزار مي‌شود.

این روش درمانی، بدون دارو انجام میشود و هیچگونه شوک برقی وارد نمیشود. صرفا امواج مغزی ثبت و تقویت میشوند.

مرکز نوروفیدبک و تحریک مغزی و روانشناسی دکتر فریدی

لورتا نوروفیدبک و تحریک عمقی مغز

درمان اعتیاد به کمک نوروفیدبک در کلینیک دکتر فریدی

مركز نوروفيدبک لورتا و روانشناسی دكتر فريدی

تاثیر نوروفیدبک در ترک اعتیاد در درمان اعتیاد

مركز درمانی و توانبخشی نوروفیدبک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.