درمان اختلالات وسواس

 

مشاوره و درمان وسواس

درمان اختلالات وسواس
متخصص درمان وسواس فکری
جدیدترین درمان وسواس

وسواس فکری چیست و چگونه باعث اضطراب می شود؟

اگر تا به حال فکری داشته‌اید که نتوانسته‌اید آن را از ذهنتان بیرون کنید، تا اندازه‌ای از تجربه وسواس فکری آگاهید.
فکر، تکانه یا تصور سمج و مزاحم، مسایلی هستند که افراد مبتلا به وسواس فکری با آن در گیرند و می‌دانند که این شناخت‌ها، درون فرآیندهای

فکر آشفته خودشان ایجاد می‌شوند.
آنها ناامیدانه سعی می‌کنند این افکار مزاحم را نادیده بگیرند یا متوقف کنند و در برخی موارد می‌کوشند با انجام دادن کاری یا فکر کردن به چیزی دیگر، آن را خنثی کنند.

برای اینکه فکر وسواسی را درک کنید به زمانی فکر کنید که با فرد مهمی در زندگی‌تان جرو بحث کرده‌‌اید و برای مدت چند ساعت یا چند روز بعد از آن،

این جر و بحث را در ذهن خود مرور کرده‌ا‌ید.
تفکرات وسواس فکری عبارتند از?
شمارش ذهنی اعداد، دعا خواندن یا تکرار ذهنی کلمات و عبارات معین، تجسم تصاویر دیداری معین و مطالب ذهنی.
دیگر اختلال اساسی بعضی بیماران، نشخوارهای فکری است که ممکن است نوعی رفتار وسواسی باشد که در پاسخ به وسواس به وجود می‌آ‌ید.

اختلال وسواس فکری (OCD) ، او سی دی چیست؟

اختلال وسواسی-اجباری (OCD) ،یک اختلال اضطرابی است که با افکار غیر قابل کنترل، ناخواسته و رفتارهای متداول و رفتارهای تکراری، که احساس

می کنید ، مجبورید تا آنها را انجام دهید. اگر شما OCD دارید، احتمالا متوجه شده اید که اندیشه های وسواس انگیز و رفتارهای اجباریتان غیر منطقی است،

اما همچنان احساس می کنید که قادر به مقاومت در برابر آنها نیستید و نمیتوانید خود را از آنها رها سازید و OCD موجب می شود که مغز شما

روی یک فکر و یا دلیل خاصی بماند و همچنان شما رو دچار فشار روانی کن

?چند روش کلی برای مبارزه با افکار وسواسی

– عدم پاسخ دهی
یکی از روشهای درمان بی توجهی به افکار و عدم پاسخ دهی است‌.
مثلا وقتی فکر شما می گوید” دوباره قفل در را چک کن” ترتیب اثر ندادن و بی توجهی به این ندای درونی می تواند موثر باشد.
– تقابل ضد
در این روش برای وسواس شستشو آلوده سازی عمدی توسط خود فرد یا دیگران و تکرار تحمل موثر خواهد بود.
– توقف فکر
در این روش برای متوقف کردن افکار وسواسی از فرد خواسته می شود به طور عمد افکار وسواسی را آزاد بگذارد تا به ذهنش ورود کند سپس ناگهان

درمانگر با صدای بلند داد می زند “ایست” !!

تکرار این عمل جریان فکر را آماده می کند تا در صورت بروز افکار وسواسی آنرا متوقف کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.