بیش فعالی و بهترین روش درمان آن

بیش فعالی و بهترین روش درمان آن

ویژگی های کودکان بیش فعال

بیش فعالی و بهترین روش درمان آن

۱. داشتن رفتار پرخاشگرانه
۲. دائما به دنبال جلب توجه
۳. ضعف اعتماد به نفس و خودباوری
۴. تند حرف زدن و قطع سخنان دیگران
۵. پر جنب و جوشی زیاد در حین انجام کار
۶. داشتن رفتار تکانشگری (عمل کردن بدون فکر)
۷. عدم توانایی تمرکز و توجه طولانی هنگام انجام کارها
۸. ناتوانی در آرام نشستن
۹. وقتی به طور مستقیم طرف صحبت شما هستند به نظر می رسد گوش نمی کند.
۱۰. پرت شدن حواس به آسانی توسط یک محرک خارجی

چهارده اصل مدیریت «کودکان با نقص‌توجه-بیش‌فعالی»

1. بازخورد فوری به فرزند خود بدهید.
2. بازخوردهای بیشتری به فرزند خود بدهید.
3. از پاداش‌ها و پیامدهای بزرگتر و قدرتمند‌تری استفاده کنید.
4. پیش از تنبیه از تشویق استفاده کنید.
5. زمان را برای کودک یادآوری کنید و در صورت لزوم در آن پل بزنید.
6. اطلاعات مهم را در نقطۀ عملکرد یادآوری کنید.
7. منبع انگیزش را در نقطۀ عملکرد یادآوری کنید.
8. روش های حل‌ مسئله و تفکر را عینی و عملیاتی کنید.
9. به دنبال ثبات و هماهنگی باشید.
10. به عمل کار برآید به سخن‌دانی نیست!
11. برای موقعیت‌های مشکل‌ساز از قبل برنامه داشته باشید.
12. ناتوانی کودک را فراموش نکنید.
13. مشکلات فرزند خود را شخصی نکنید.
14. بخشش را تمرین کنید.

? توجه: تشخیص بیش فعالی حتما باید توسط متخصص تایید شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.