انتخاب افسردگی

چرایی انتخاب افسردگی توسط مراجعان

دلایل انتخاب افسردگی و راه های درمان سریع و قاطع افسردگی و اضطراب

? گلاسر می‌گوید انسانها به چهار دلیل افسرده بودن، اضطراب و دیگر ناراحتی های روانشناختی را انتخاب می‌کنند.

1️⃣ نخست آن که با انتخاب افسردگی یا اضطراب می توانند عصبانیت خویش را کنترل کنند. آنها با افسردگی، بیش از عصبانیت می توانند روی دیگران کنترل داشته باشند و اعمال قدرت کنند. عصبانیت، خشونت و زندان به دنبال دارد ولی افسردگی چنین عواقبی ندارد.

2️⃣ دوم آن که مردم با افسردگی و اضطراب از دیگران کمک می‌گیرند. نیاز خود به تعلق خاطر و گاهی قدرت را برطرف می‌کند. همان طور که گلاسر می گوید: “افسرده بودن گرچه دردناک است اما مؤثرترین حربه انسان برای کمک خواهی از دیگران بدون التماس کردن می باشد.”

3️⃣ سوم آن که انسان ها با انتخاب رنج و بدبختی بی میلی خویش برای انجام کارهای مؤثرتر را توجیه می کنند. غالباً انتخاب تصویر هایی که به رفتار مؤثر منتهی می‌شوند، سخت است. برای کسی که به دلیل اخراج شدن افسردگی را انتخاب کرده است دنبال کار نگشتن و انتخاب احساس ترس آسان تر است تا پیدا کردن کار جدید.

4️⃣ چهارم اینکه انتخاب افسردگی و اضطراب به انسان ها امکان می دهد روی دیگران تسلط پیدا کنند. وقتی شخصی به سمت افسردگی می رود، دیگران باید برایش کارهایی انجام دهند، به وی آرامش خاطر بدهند، او را تشویق کنند، از او مراقبت کنند و گاهی به او غذا و مسکن بدهند. به همین چهار دلیل است که درمانگر نمی تواند به آسانی بیمار را وادار کند به جای افسردگی یا اضطراب به رفتارهای مؤثر روی آورد.

کلینیک مشاوره روانشناسی دکتر فرناز فریدی
متخصص در درمان انواع بیماری های روانشناسی با مدرن ترین متد درمانی روز دنیا
مشاوره و درمان با روش نوین نوروفیدبک اس لورتا با بازخورد سریع

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.