شکل بالا نشان دهنده نورون های واقع در گره های مارپیچی، در قسمت حلزونی گوش میباشد. این نورونها از نوع دوقطبی میباشند و اولین نورونهایی در سیستم شنوایی هستند که فعال می شوند. عملکرد این سلولها در اختلال وزوز گوش، معیوب است. اگر موهای روی سطح این نورونهای عصبی آسیب ببینند، در هر جهت حرکت میکنند. بنابراین سلولهای شنوایی سیگنال های غیرطبیعی را به مغز ارسال میکنند که موجب میشود مغز یک صدای غیر طبیعی مانند وزوز گوش ایجاد کند. علل وزوز گوش -صدای بلند و آشفته -سن بالا -برخی داروها مثل آسپرین، جنتامایسین -آسیبهای سر و صورت سرماخوردگی -ضربه مغزی -در ارتفاع پرواز کردن -الکل، قهوه، سیگار -استرس درمان […]
پرخاشگری پرخاشگری، رفتارهای تهاجمی و خصمانه نسبت به ناکامی است. چون تمام رفتارهای انسان هدفمند هستند، رفتار پرخاشگرانه هم هدف دارد. هدف، مهمترین عامل در توجیه نوع رفتار است. بر اساس شناخت هدف، میتوان بین رفتارهای گوناگون وجه تمایز قایل شد و آنها را در زمره رفتارهای سالم یا پرخاشگرانه برشمرد. ممکن است دو عمل یکسان در یک زمان با دو هدف متفاوت انجام گیرد که یکی از رفتار سالم و دیگری رفتار پرخاشگرانه تلقی شود. مثلا اگر کودکی بطور غیر عمدی در حال بازی با توپ، شیشه پنجره را بشکند، رفتار او پرخاشگرانه تلقی نمیشود. اما اگر همان کودک توپش را عمدی به قصد شکستن شیشه بسوی پنجره پرتاب […]
نظریه های مشاوره:مشاوره روان درمانی نظریه همچون نقشه ای است که مشاور را در چگونگی انجام دادن مشاوره و پیش بینی نتایج احتمالی یاری میدهد. مشاور با توجه به شناخت نظریه های مشاوره، به انتخاب و اجرای نظریه ای میپردازد که با طرح شخصیتی او سازگارتر است. در اینجا بطور مختصر چند نظریه مشاوره را توضیح میدهیم: مشاوره به شیوه روانکاوی: روانکاوی درمانگر را قادر میسازد، تا با دستیابی به محتوای ذهن ناخوداگاه و کاربرد فنون مناسب، مشکلات روانی بیمار را ریشه یابی و درمان کند. در این نظریه ارگانیسم بوسیله نیروهای ناخوداگاه و کششهای غریزی هدایت میشود. طبق این نظریه ۳ عامل در انسان ایجاد نگرانی میکند ۱)نفرت از […]
روش شناخت درمانی آرون تی.بک بطور عمده برای درمان افسردگی ابداع شده است. اما او روش خود را برای انواع مشکلات روانشناختی متعدد، از جمله اختلالات اضطرابی، هیستری، اختلالات وسواسی(OCD)، اختلالات روان-تنی و فوبی ها بکار بسته است. نظریه شناختی بک حاکی از این است که افراد افسرده و افراد دارای سایر اختلالات هیجانی، به افکار غلط و غیر منطقی میپردازند. از جمله این افکار غیر منطقی موارد زیر ذکر شده اند: -استنباط دلبخواهی، یعنی نتیجه گیری بر اساس شواهد ناکافی. -انتزاع انتخابی، یعنی تاکید بر یک جنبه کم اهمیت موقعیت و نادیده گرفتن جنبه های مهم آن. -تعمیم افراطی، یعنی نتیجه گیریهای کلی فرد در باره ارزش یا توانایی […]
شکل بال پروتکل درمانی برای بیش فعالی را به روش لورتا نشان می دهد. مقاله زیر مروری بر اثربخشی این روش درمانی است. https://link.springer.com/article/10.1007/s00787-018-1121-4