مطالب مفید

مشاوره

مشاوره

  نظریه های مشاوره :مشاوره روان درمانی نظریه همچون نقشه ای است که مشاور را در چگونگی انجام دادن مشاوره و پیش بینی نتایج احتمالی ... ادامه مطلب
افسردگی

افسردگی

  درمان افسردگی افسردگی نوعی اختلال خلقی است که با احساس مداوم غم، اندوه و از دست دادن علاقه همراه است. مشکل درانجام فعالیت‌های عادی روزانه ... ادامه مطلب