فهرست مقالات

مقاله اوتیسم

مقاله اوتیسم

  مقاله اختلال اوتیسم مقاله اوتیسم دانلود مقاله بیش فعالی نوشته شده توسظ دکتر فرناز فریدی که در مجلات بين المللي(ISI) چاپ شده است اوتیسم ... ادامه مطلب
مقاله Asperger

مقاله Asperger

سندرم آسپرگر مقاله Asperger دانلود مقاله َُاسپرگز نوشته شده توسظ دکتر فرناز فریدی که در مجلات بين المللي(ISI) چاپ شده است https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5691167/ دانلود مقاله اسپرگر ... ادامه مطلب

عناوین مقالات بین المللی خانم دکتر فرناز فریدی در زمینه اختلالات طیف اوتیسم و بیش فعالی Behavioral, Cognitive and Neural Markers of Asperger Syndrome Brain ... ادامه مطلب
ادامه مطلب