نقشه مغزي (QEEG )

خدمات نقشه مغزي (QEEG )

? نقشه مغزي (QEEG )  ميزان انحراف از جامعه نرمال را بصورت رنگي و همچنين با مقادير عددي نشان مي دهد.

?با كمك نوروفيدبك اس لورتا، ميتوان در مدت زماني محدود، امواج مغزي را نرمال سازي كرد تا بيماري برطرف شود

?نقشه مغزي قبل و بعد از درمان گرفته ميشود تا علاوه بر تغييرات رفتاري ناشي از درمان، ميزان

تغييرات امواج مغزي نيز مشخص شود

استفاده از نقشه مغزی این امکان را فراهم می کند تا بتوانیم با استفاده از آن ارزیابی دقیقی از اثرات اختلال بر

روی مغز داشته باشیم و همچنین به موازات ابزارهای سنتی، شدت بیماری را از طریق شدت نابهنجاری های مغزی تخمین بزنیم.

برای انجام نقشه مغزی، ابتدا کلاهی روی سر مراجع قرار داده می شود. روی این کلاه، الکترودهایی وجود دارد

که وظیفه ثبت امواج مغزی را دارند فرد به مدت حدود ده دقیقه بدون حرکت در محیطی بدون سروصدا و آرام قرار می گیرد.

ممکن است از فرد خواسته شود در حین انجام آزمایش آرام پلک بزند.گاهی نیز از مراجع خواسته می شودکه چشمانش را ببندد و یا باز نگه دارد

خدمات نقشه مغزي (QEEG )

نقشه مغزی بعنوان ابزار کمکی برای تشخیص اختلاتی مانند نقص توجه ـ بیش فعالی اضطراب وسواس، افسردگی و … استفاده می شود.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.