مرکز درمان اضطراب

مرکز درمان اضطراب

راهکاردرمانی اضطراب بدون دارو

 

مرکز درمان اضطراب

رهایی از افسردگی واضطراب

مرکز درمان اضطراب
درمان اضطراب بدون دارو
مرکز تخصصی درمان اضطراب
متخصص درمان اضطراب
کلینیک درمان اضطراب سعادت آباد
مشاوره درمان اضطراب غرب تهران

 

استرس و اضطراب بر خلق وخوی افراد تاثیر میگذارد و باعث عصبانیت و زود رنجی میشود .از دست دادن انرژی -تمرکز -اختلالات خواب و

سردرد از دیگر تاثیرات استرس و اضطراب میباشد. استرس واضطراب باعث فشار خون و ضربان قلب و کلسترول شده و خطر حمله قلبی را در بر دارد

ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﺳﻪ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﺭﺳﺎﻥ ﺷﺎﺩکه باعث می شود ازاسترس و اضطراب جلوگیری شود

1 ﺩﻭﭘﺎﻣﯿﻦ
2 ﺳﺮﻭﺗﻮﻧﯿﻦ
3 ﻧﻮﺭﺁﺩﺭﻧﺎﻟﯿﻦ
ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﯼ ﯾﮏ ﺭﻭﺍﻥ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

➖ﺩﻭﭘﺎﻣﯿﻦ :

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺮﺷﺢ ﺩﻭﭘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﻪ ﺷﺨﺺ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﻟﺬﺕ ﻣﯽ ﺑﺮﻩ ﻭ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﯾﻦ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﮐﻢ ﺑﺸﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﻟﺬﺕ ﻧﻤﯿﺒﺮﻩ ﺍﯾﻦ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﺴﺖ .
ﺷﺎﺩﯼ ﺩﻭﭘﺎﻣﯿﻦ ﺭﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ

➖ﺳﺮﻭﺗﻮﻧﯿﻦ :

ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﻟﺬﺕ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻭ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ. ﺭﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﺍﺣﺖ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﻫﺴﺖ .. ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯿﺸﻦ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻤﯿﺸﻪ

➖ﻧﻮﺭ ﺁﺩﺭﻧﺎﻟﯿﻦ :

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻐﺰ ﻫﺴﺖ . ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺴﺘﻪ ﺷدﯾﻢ ﻭ ﺯﻭﺩ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﯿﻢ … ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺯﻭﺩ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺩ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ!

تفکر مداوم به گذشته برابر است با افسردگی، و تفکر مداوم به آینده نیز برابر است با استرس واضطراب و این دو نه تنها مضر هستند بلکه

ما را از مهم‌ترین چیز نیز غافل می‌کنند، یعنی زمان حال… در حالی که زندگی در زمان حال برابر است با آرامش.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.