درمان اختلال ریاضی با نوروفیدبک اس لورتا

درمان اختلال ریاضی با نوروفیدبک اس لورتا

 

 

درمان اختلال ریاضی با نوروفیدبک اس لورتا

درمان اختلال ریاضی با نوروفیدبک

 

درمان اختلال ریاضی با نوروفیدبک اس لورتا
مركز درمانی و توانبخشی نوروفیدبک
توسط روانشناس مجرب و رفتاردرمانگر خانم دکتر فرناز فریدی
متخصص روش نوین نوروفیدبک لورتا ویژه کودکان دارای اختلالات یادگیری و نقص توجه و تمرکز
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
دارای مجوز مشاوره و روانشناسی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
درمانگر کودکان دارای اختلال در یادگیری

بسیاری دیگر از مشکلات دوران رشدِ کودکی که بدون شک بر آینده ی کودک تاثیر منفی خواهند گذاشت… واقعیتِ انکار ناپذیرند!
متاسفانه والدین با عدم پی گیری یا فقط با مراجعه متعدد و بی ثمر به متخصص اطفال یا مغز و اعصاب انتظار بهبود دارند!،،،،

?در حالی که باید پس از تشخیص… به توانبخشی مراجعه کنند و اعتماد کنند
کلینیک نوروفیدبک اس لورتا دکتر فریدی» با سابقه بالینیِ کافی در حال ارائه این مهم می باشد…
با ما تماس بگیرید،بپرسید و اعتماد کنید…

نوروفیدبک موجب بهبود اختلال یادگیری در کودکان می شود و می توان از این روش درمانی نسبتا جدید در کنار سایر روش های درمانی استفاده کرد.
مطالعه اخیر نشان داده که این روش درمانی مفید و کاربردی میباشد

 

 

#نوروفیدبک . #نوروفیدبکلورتا . #نوروفیدبکاسلورتا . #درماناختلالریاضی . #درماناختلالیادگیری .

#مشاورهروانشناسی . #کلینیکروانشناسی . #کلینیکنوروفیدبک . #روانشناسیسعادتآباد .

#درمانبیشفعالی ,درمان اختلال ریاضی با نوروفیدبک اس لورتا

 

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.