تكنيك درمان وسواس و اضطراب

تكنيك درمان وسواس و اضطراب

 

 

درمان وسواس و اضطراب

تكنيك درمان وسواس و اضطراب

روش درمانی وسواس با اس لورتا

?در شناخت درماني فرض بر اينست كه افكار ناكارامد و غير منطقي باعث بوجود آمدن بيماريهايي مثل

اضطراب، وسواس و افسردگي ميشوند

?بنابراين اگر ما افكارمان را تغيير دهيم ميتوانيم اين بيماريها را درمان كنيم

?يكي از تكنيكهاي پركاربرد در شناخت درماني، روش پرسشگري سقراطي است.

?در اين روش درمانگر بجاي اظهارات مستقيم، پرسشهايي را با مراجع درميان ميگذارد تا او به خطاهاي استدلالي

يا شناختي خود پي ببرد

?كسي كه خطاهاي شناختي خود را بشناسد ميتواند افكار غيرمنطقي خود را تغيير دهد و افكار كارامد و

منطقي را جايگزين آن سازد.

#شناخت درماني #روانشناس خوب #افسردگي #وسواس #اضطراب

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.