تكنيك درمان وسواس و اضطراب

تكنيك درمان وسواس و اضطراب

 

 

درمان وسواس و اضطراب

تكنيك درمان وسواس و اضطراب

روش درمانی وسواس با اس لورتا

🎯در شناخت درماني فرض بر اينست كه افكار ناكارامد و غير منطقي باعث بوجود آمدن بيماريهايي مثل

اضطراب، وسواس و افسردگي ميشوند

🎯بنابراين اگر ما افكارمان را تغيير دهيم ميتوانيم اين بيماريها را درمان كنيم

🎯يكي از تكنيكهاي پركاربرد در شناخت درماني، روش پرسشگري سقراطي است.

🎯در اين روش درمانگر بجاي اظهارات مستقيم، پرسشهايي را با مراجع درميان ميگذارد تا او به خطاهاي استدلالي

يا شناختي خود پي ببرد

🎯كسي كه خطاهاي شناختي خود را بشناسد ميتواند افكار غيرمنطقي خود را تغيير دهد و افكار كارامد و

منطقي را جايگزين آن سازد.

#شناخت درماني #روانشناس خوب #افسردگي #وسواس #اضطراب

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *