تاثیر نوروفیدبک بر سکته مغزی

تاثیر نوروفیدبک بر عملکرد شناختی و گفتاری بیماران سکته مغزی

تاثیر نوروفیدبک بر سکته مغزی و درمان بیماران آن چگونه است ؟

نوروفیدبک به معنی آموزش دادن مغز توسط خود مغز است. در حقیقت مغز با فیدبک‌هایی (بازخورد) که از بدن و محیط اطراف خود می گیرد به کنترل و تنظیم کارکردهای مختلف جسمی و روانی و تعامل با محیط می‌پردازد.

بازخورد، به طور معمول از راه صدا یا تصویر به فرد ارائه می‌شود و از این طریق، فرد متوجه می‌شود که آیا تغییر مناسبی را در فعالیت امواج مغزی خود ایجاد کرده‌است یا خیر.

توانبخشي گفتاري يك بيمار دچار زبان پريشي(آفازي) با روش نوروفيدبك لورتا
زبان پريشي يا آفازي نوعي اختلال در سيستم گفتاري است كه عمدتا بعد از سكته مغزي يا آسيب مغزي ايجاد ميشود و بيمار را از نظر درك و توليد گفتار تحت تاثير قرار ميدهد. نوروفيدبك لورتا امكان توانبخشي گفتاري و شناختي اين بيماران را فراهم اورده است. خوشبختانه بيمار بعد از ٦ جلسه درماني از تغييرات زباني خود بسيار راضي است.

افزایش احتمال موفقیت در یادگیری با نوروفیدبک

?توانایی‌های شناختی و ادراکی افراد به قدرت موج آلفا بسیار مربوط می‌شود. اما ارتباط بین موج آلفا و یادگیری ادراکی نامشخص است.

?در تحقیقی که اخیرا انجام شده، پژوهشگران توان موج آلفا را با نوروفیدبک کاهش یا افزایش دادند و مشاهده کردند که به دنبال آن یادگیری ادراکِ لمس در فرد، دست خوش تغییر می‌شود.

?نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که افزایش توان موج آلفا منجر به تقویت یادگیری می‌شود و کاهش آن در فرایند یادگیری اختلال ایجاد می‌کند.

?ارتباط معناداری که بین یادگیری و موج آلفا وجود دارد، در امواج تتا، بتا و محدوده پایین گاما مشاهده نمی‌شود.

?بنابراین افزایش موج آلفا پیش از فرایند یادگیری، برای یادگیری کارآمد لازم است.

?این تحقیق همچنین شواهدی ارائه می‌دهد مبنی بر این که موج آلفا مسئولیت “معماری کارکردی مغز” را برعهده دارد و نورون‌ها را جهت پردازش‌های آتی آماده می‌کند.

متخصص روان درمانگر خانم دکتر فریدی

کلینیک مشاوره روانشناسی در غرب تهران ( سعادت آباد )

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.